Pertsonen bizitza hobetu nahi dugu, prestakuntza eta heziketa prozesu osoan lagunduz.

Orientazio Saila Ikastolaren Hezkuntza Proiektuaren barruan dago, eta haren helburu nagusia da bertan parte hartzen duten eragile guztiei informazioa, aholkuak eta laguntza ematea, horrela gure ikasle guztientzako hezkuntza integrala lortzen lagunduz.

Printzipio hauek hartzen ditugu kontuan:

Beraz, gure orientazio-sailak lau arlo nagusitan banatzen du bere lana: irakasleak-tutoreak (bidelagunak), ikasleak-gurasoak eta kudeaketa-antolaketa:

Irakasleak eta tutoreak

 • Tutoretzako Ekintza Plana diseinatzen laguntzea.
 • Curriculum egokitzapenak diseinatzen laguntzea.
 • rakasle-tutorea esparru psikopedagogikoan prestatzen eta eguneratzen laguntzea.
 • Familien eta irakasleen arteko lankidetzan aholkatzea.
 • Taldean edo ikasgelan ager daitezkeen gatazketan aholku ematea.
 • Erabaki akademikoak hartzen parte hartzea.
 • Ikasleak sustatzeko neurri eta irizpideetan aholku ematea.
 • Ikasleak sustatzeko neurri eta irizpideetan aholku ematea. Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleen behar hezitzaile eta psikologikoak azaltzea irakasleei.
 • Irakasleei irizpideak, estrategiak eta jarraibideak ematea, ikasle bakoitzari ikasgelan erantzun egokiena emateko.
 • Ziklo-aldaketetan, tutore berriekin koordinatzea, informazio/orientazio egokia eskaintzeko.
 • Etapen arteko koordinazioan parte hartzea.
 • Ikastetxean orientazioari buruz egiten diren jarduera guztiei buruzko informazioa ematea.

Ikasleak

Gure ikasleen jarraipena, aholkularitza psikopedagogikoa eta laguntza egitea eskolako ibilbide osoan:

 • Behaketa eta detekzioa haur etaparen hasieratik.
 • Hala eskatzen duten ikasleen balorazio psikopedagogikoa.
 • Behar duten ikasleen beharren araberako laguntza eta egokitzapenak planifikatzea.
 • Hezkuntza-erantzun egokia emateko baliabideak optimizatzea.
 • Bokazio eta lanbide orientazioko programak antolatu eta abiaraztea.
 • Ikasleekin lan egiten dugun zentroko profesional guztien arteko lankidetza, segimendu jarraitua egiteko (tutoreak, irakasleak, laguntzaileak, LP, logopeda, psikologoa...).
 • Kanpoko zerbitzuekin lankidetzan aritzea (Berritzegunea, Arreta Goiztiarra, UPI, kabinete pribatuak...), beharrezkoa denean jarraipen egokia egiteko.

Gurasoak

 • Garapen psikosozial eta kognitiboarekin zerikusia duten gaiak lantzeko tailerrak eta guneak antolatzea ikasleen familientzat (mintegiak, guraso-eskolak...)
 • Seme-alabei egindako balorazio psikopedagogikoaren berri ematea eta familian egin ahal izateko orientabide zehatzak ematea.
 • Familiekiko komunikazioa sustatzea, elkarrizketa pertsonalak eginez, modu partekatuan ikaslearen hezkuntza-prozesuari lagun diezaiogun.
 • Familiekiko komunikazioa sustatzea, elkarrizketa pertsonalak eginez, modu partekatuan ikaslearen hezkuntza-prozesuari lagun diezaiogun.

Kudeaketa eta antolaketa

 • Ikastolako berrikuntza proiektuetan laguntzea.
 • Ikastetxeko prestakuntza jardueretan parte hartzea.
 • Ikasleen orientazio pertsonalerako, eskolarako eta bokaziorako jardueretan gurasoen parte-hartzea sustatzea.
 • Tutoretzako Ekintza Planeko jarduerak ebaluatzea.
 • Ikastetxearen eta beste hezkuntza erakunde batzuen, maila bereko beste ikastetxe batzuen, maila desberdineko eta abarren artean jarduerak antolatzen laguntzea.