Ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesua

Nola ikasten dugun jakin behar dugu, gero arau horiei jarraituz irakatsi ahal izateko. Hori da bakoitzaren bertsiorik onena garatzen laguntzeko gure izateko arrazoia.

Gizakiak gara, senak, moldakorrak, bizirik daudenak eta sozialak (taldekoiak), hunkitzen gaituena modu esanguratsuan ikasten dugu. Horregatik da garrantzitsua ikaskuntza pertsonalizatuak egituratzea, non haur bakoitza bere ikaskuntzaren protagonista den.

Bere bizitza gidatzen du eta bere ibilbidearen lagun izateko aukera ematen digu bidelagunoi, bidelagun egin egiten gaituztelako; bidelagun egiten gaituzte gugan (irakasleongan) konfiantza dutelako, segurtasuna eta mirespena eman diegulako eta beren autokontzeptua eraikitzen lagundu diegulako.

Horregatik, badakite behar dutenean gu ondoan gauzkatela. Ahalmena dute, indarguneak, eta, elkarrekin adimen anizkunen eta sen-arkuaren garapen harmoniatsua ahalbidetzen dugu.

1

Psikologia

Haurren jokaera ulertzen laguntzen digu.

2

Antropologia

Harremanak nola garatzen eta egituratzen diren ulertzen laguntzen digu.

3

Neurozientzia

Garunaren funtzionamendu biologikoa ezagutzen laguntzen digu.

Zure semeari edo alabari bere bertsiorik onena garatzen laguntzea, betiere gako hauekin:

 

Nola

Norberaren buruarekiko eta besteekiko konfiantzatik sortzen da ikaskuntza, bidelagunekin batera, espazio eta giro zirraragarri, estetiko, harmoniko, ordenatu eta harremanezkoetan, non denborak malguak baitira eta talde-egiturak kooperatiboak, konfiantzazko harremanetan eta oinarri-taldean ardaztuak.

Eta hori guztia, materialek eta teknologiek gure jakin-mina pizten duten ingurunean; ezagutzaren garapena, hau da, adimena, ahalbidetzen duen esplorazioaren eta ekintzaren motorra baita.

Así somos

Zer

Gure izateko eta pentsatzeko moduak, gure Hezkuntza Proiektuak eta gure ezagutzak etengabe eramaten gaituzte zer direlakoez hausnartzera.

Zer ikasi behar duten jakinez gero, zer irakatsi jakingo dugu.

Funtzio eta gaitasun pertsonalak sustatzen dituzten edukiak eta ezagutzak, haien adimen anizkunak aintzat hartuta; pentsamendu-tekniken bidez, emozioen kudeaketa landuz eta neurozientziaren ikuspegitik eleaniztasun bat diseinatuz.

Así somos

Zertarako

Ikasleek Europako Hezkuntza Esparruan definitutako konpetentziak lor ditzaten, ezagutza sustatuz, hau da, jakintza.

“Jakintza” hori testuinguru eta egoera errealetan aplikatzeko, hau da, bizitzan. Era berean, “egiten jakitea” eta “izatea” garatuz. Ikasleen helburu orokorrak eta xedeak planifikatzeko, urratsez urrats eta mailaz maila sekuentziatuz, eta helburu didaktikoetan islatuz, ikaskuntza-helburuak eta irakaskuntza-helburuak bereiziz.

Así somos

Orientazioa

Ikasleen ikaskuntzaren aurrerapena ebaluatzen dugu, ikasleen bilakaera egokia erraztuko duten beharrezko ekintzak hartzeko.

Horretarako, ezinbestekoa da haurra sakon ezagutzea, kalifikaziorik gabeko ebaluazioa eginez, datuak bilduz eta behaketaren eta ebidentziaren bidez. Ondoren, beren ikaskuntza-prozesuaren bilakaera hori familiekin partekatzen dugu, elkarrizketa eta ikasturte amaierako txostenen bidez.

Así somos

Ezagutzak lagundu egiten digu ikaskuntza prozesua benetan esanguratsua eta eraginkorra bihurtzen. DAKIGUNAGATIK DUGUNAREKIN IZATEKO eta, hala, EGIN ahal IZATEKO, GEURE ERARA EGINEZ, garena kontuan hartuta, izaten jarraitzeko.

Ziortza Gil Ojanguren

Olabide Ikastolako zuzendaria