Gobernu organoak / Órganos de gobierno

ARTEZKARITZA BATZORDEA / CONSEJO RECTOR

artezkaritza@olabide.com

OLABIDE BURUA / PRESIDENTA
Elena Miranda Lamarca

OLABIDE BURUORDEA / VICEPRESIDENTE
Leire Ibañez de Gauna Fernandez de Larrinoa

IDAZKARIA / SECRETARIA
Elixabete Iza Olaizola

DIRUZAINA / TESORERO
Iñaki Aitor Emaldi Abasolo

BATZORKIDEAK / VOCALES

Aner Garmendia Urquijo, Anouska Sukunza Totorikaguena, Javier Rojas Alonso,

Ion Zarandona Egia, Ziortza Gil Ojanguren, Mª Carmen Azcoaga Crucelaegui, Karlos Agorreta Moraza,

Jon Morais Ezkerro, Iñigo Miranda Lamarca

 

ZAINTZA BATZORDEA / CONSEJO DE VIGILANCIA

Lucia Santamaria Ugalde, Enrique Ranedo Fernandez, Cristina Ruiz de Apodaka Baeza, Susana Sucunza Totorikaguena