Educamos Google Apps Moodle      

Postontzia

     

Agenda21

1º ESO

PLAN DE ESTUDIOS 1º E.S.O.

ASIGNATURAS COMUNES                                   

Euskera (4 horas)        
Lengua Castellana (3 horas)        
Matemáticas (4 horas)        
Ciencias Naturales (3 horas)        
Educación Física (2 horas)    
Inglés (3 horas)
Música (1 hora)
Tecnología (1 h)
Plástica (2 horas)
Tutoría (1 hora)                  

                                                    
OPTATIVAS

Alemán
Frantsesa
Taller de teatro
Taller de comunIcación

Ciencias Sociales en EUSKERA (3 horas)
Ciencias Sociales en INGLÉS (3 horas)

Religión Católica (1 hora)
Valores Éticos (1 hora)

 

PDF icon*Valores éticos.Información

PDF icon* Religión católica. Información