Ateak zabalik (Izena emateko formularioa)

Aurkezpena elebiduna izango da baina ikastola ezagutzeko bisita aukeratutako hizkuntzan egingo duzu. / La presentación será bilingüe, pero la visita para conocer la ikastola la realizarás en el idioma elegido.
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak ATEAK ZABALIK fitxategian sartuta daudela eta horren helburua egindako Ateak Zabalik egunerako izen-ematearen kudeaketa egitea dela jakinarazten dizugu. Hala taldeko beste enpresei zabaldu ahal zaie Kirol edo Kultur Elkarteei dagokien informazioa. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategi horien erantzulea OLABIDE IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Lasarte Errepidea z/g, 01007 Vitoria-Gasteiz (ARABA) helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.